Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000gótsky473 SGWaAP
0.408hunský558 SGWaAP
0.431franský3625 SGWaAP
0.449trácky512 SGWaAP
0.459avarský872 SGWaAP
0.466galský1099 SGWaAP
0.477germánsky4997 SGWaAP
0.479franské659 SGWaAP
0.481chetitský1075 SGWaAP
0.488ilýrsky539 SGWaAP
0.492Polovec586 SGWaAP
0.517letopisec474 SGWaAP