Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000futurizmus1414 SGWaAP
0.264surrealizmus5446 SGWaAP
0.317dadaizmus1016 SGWaAP
0.325kubizmus2577 SGWaAP
0.328expresionizmus3275 SGWaAP
0.350impresionizmus2995 SGWaAP
0.377avantgarda8447 SGWaAP
0.391avantgardný4434 SGWaAP
0.414symbolizmus4007 SGWaAP
0.429existencializmus2174 SGWaAP
0.429konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.452poetizmus1678 SGWaAP
0.453avantgardná2742 SGWaAP
0.458neoklasicizmus559 SGWaAP
0.463naturalizmus2845 SGWaAP
0.465modernistický1638 SGWaAP
0.478romantizmus12850 SGWaAP
0.482surrealista2123 SGWaAP
0.488nadrealizmus1563 SGWaAP
0.490manierizmus887 SGWaAP
0.493avantgardné1736 SGWaAP
0.493secesia4345 SGWaAP
0.494realizmus17755 SGWaAP