Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.375funkcionalistická1951 SGWaAP
0.411kubizmus2577 SGWaAP
0.416funkcionalistický1244 SGWaAP
0.421secesia4345 SGWaAP
0.443neoklasicizmus559 SGWaAP
0.448konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.453historizmus2191 SGWaAP
0.482socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.485modernistická1544 SGWaAP
0.494modernistický1638 SGWaAP
0.495expresionizmus3275 SGWaAP
0.504eklekticizmus732 SGWaAP
0.511purizmus906 SGWaAP
0.513klasicizmus6827 SGWaAP
0.522futurizmus1414 SGWaAP
0.531avantgarda8447 SGWaAP
0.533impresionizmus2995 SGWaAP
0.534surrealizmus5446 SGWaAP
0.539barok14167 SGWaAP
0.551biedermeier853 SGWaAP
0.554kubistická483 SGWaAP