Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000funkcionalistická1951 SGWaAP
0.336secesná3214 SGWaAP
0.348funkcionalistický1244 SGWaAP
0.375funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.447modernistická1544 SGWaAP
0.506secesný3767 SGWaAP
0.516klasicistická4264 SGWaAP
0.528architektonicky7431 SGWaAP
0.533neoklasicistická531 SGWaAP
0.549secesia4345 SGWaAP
0.573architektonický26875 SGWaAP
0.582architektonická33235 SGWaAP
0.583baroková19284 SGWaAP
0.584industriálna6688 SGWaAP
0.584architektonický_skvost3111 SGWaAP
0.585architektúra200806 SGWaAP
0.588kubistická483 SGWaAP
0.596architektonické17396 SGWaAP