Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000funkcionárka1037 SGWaAP
0.535členka87693 SGWaAP
0.548predsedníčka85591 SGWaAP
0.553tajomníčka9637 SGWaAP
0.573podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.580politička9862 SGWaAP
0.589zaslúžilá878 SGWaAP
0.598šéfka46519 SGWaAP
0.621sympatizantka457 SGWaAP
0.628úradníčka8082 SGWaAP
0.629exposlankyňa423 SGWaAP
0.630komunistka908 SGWaAP
0.631športovkyňa10369 SGWaAP
0.635podporovateľka879 SGWaAP
0.643nástupkyňa2694 SGWaAP
0.644právnička14749 SGWaAP
0.647nominantka2734 SGWaAP
0.652spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.662vysokoškolská_pedagogička983 SGWaAP
0.664prezidentka33376 SGWaAP
0.666generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.666viceprezidentka5014 SGWaAP
0.667funkcionár116490 SGWaAP
0.669zanietená2532 SGWaAP