Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000funkčné85737 SGWaAP
0.515funkčné2799 SGWaAP
0.679Funkčný754 SGWaAP
0.681prechodné34299 SGWaAP
0.684päťročné_funkčné926 SGWaAP
0.691funkčná94387 SGWaAP
0.703funkcia1381592 SGWaAP
0.706funkčný83595 SGWaAP
0.712volebné85679 SGWaAP
0.737funkčne15131 SGWaAP
0.738zvolené17180 SGWaAP
0.751podporné8925 SGWaAP
0.753priestorové16424 SGWaAP
0.761priestorové_usporiadanie3541 SGWaAP
0.766navrhnuté29323 SGWaAP
0.771transformačné1262 SGWaAP
0.772praktické98302 SGWaAP
0.776realizačné888 SGWaAP
0.776návrhové1386 SGWaAP
0.776trojstupňové907 SGWaAP
0.779uvoľnené12972 SGWaAP
0.779štvorročné13644 SGWaAP
0.781moderné127446 SGWaAP
0.781navrhované29497 SGWaAP