Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000funkčná94387 SGWaAP
0.468funkčné2799 SGWaAP
0.510funkčný83595 SGWaAP
0.571funkčnosť86150 SGWaAP
0.583membránová2825 SGWaAP
0.607mechanická52381 SGWaAP
0.609funkčne15131 SGWaAP
0.625anatomická9295 SGWaAP
0.645motorická12015 SGWaAP
0.659vizuálna45268 SGWaAP
0.659prechodná18211 SGWaAP
0.660Funkčný754 SGWaAP
0.665primárna54362 SGWaAP
0.666štrukturálna17287 SGWaAP
0.670funkcionálna864 SGWaAP
0.674izolovaná18260 SGWaAP
0.675materiálová9758 SGWaAP
0.676špecifická139968 SGWaAP
0.678estetická44862 SGWaAP
0.680kvalitatívna23158 SGWaAP
0.683účelná4555 SGWaAP
0.684vnútorná309524 SGWaAP
0.684fyziologická19865 SGWaAP
0.686systémová45782 SGWaAP
0.688existujúca89374 SGWaAP