Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fundamentalistický1751 SGWaAP
0.231militantný4887 SGWaAP
0.320sektársky1342 SGWaAP
0.323fundamentalista5025 SGWaAP
0.341fundamentalistická1507 SGWaAP
0.376ateistický4237 SGWaAP
0.384náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.387sekulárny6815 SGWaAP
0.431islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.437fanatický7444 SGWaAP
0.438fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.443islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.452umiernený9759 SGWaAP
0.453islamský33673 SGWaAP
0.453liberálny25259 SGWaAP
0.462fundamentalistické487 SGWaAP
0.469nacionalistický5917 SGWaAP
0.473bigotný1642 SGWaAP