Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fundamentalistická1507 SGWaAP
0.322militantná5149 SGWaAP
0.341fundamentalistický1751 SGWaAP
0.387sektárska1323 SGWaAP
0.397sekulárna5098 SGWaAP
0.407extrémistická12208 SGWaAP
0.408islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.426fundamentalista5025 SGWaAP
0.440militantný4887 SGWaAP
0.448islamská21777 SGWaAP
0.460Moslimský_bratstvo2488 SGWaAP
0.466fundamentalistické487 SGWaAP
0.489islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP