Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fundamentalista5025 SGWaAP
0.323fundamentalistický1751 SGWaAP
0.341náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.346fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.370sektár1994 SGWaAP
0.373neverec2613 SGWaAP
0.374ateista41462 SGWaAP
0.382militantný4887 SGWaAP
0.417fanatik20279 SGWaAP
0.420marxista5377 SGWaAP
0.422sionista5471 SGWaAP
0.426fundamentalistická1507 SGWaAP
0.436nacionalista17726 SGWaAP
0.441moslim74254 SGWaAP
0.444islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.447extrémista30764 SGWaAP
0.453neveriaci10286 SGWaAP
0.454satanista4300 SGWaAP
0.462sektársky1342 SGWaAP
0.468islam66773 SGWaAP
0.470bigotný1642 SGWaAP