Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fujavica3376 SGWaAP
0.244snehová_fujavica914 SGWaAP
0.303metelica1987 SGWaAP
0.304chumelica844 SGWaAP
0.325snehová_metelica697 SGWaAP
0.363snehová_víchrica973 SGWaAP
0.391treskúca_zima1995 SGWaAP
0.392pľušť974 SGWaAP
0.398vetrisko2322 SGWaAP
0.424severák1928 SGWaAP
0.427búrka131130 SGWaAP
0.445víchrica19296 SGWaAP
0.454treskúci_mráz850 SGWaAP
0.470čľapkanica769 SGWaAP
0.472lejak13564 SGWaAP
0.475tuhý_mráz2286 SGWaAP
0.479hustá_hmla5590 SGWaAP
0.483snehový_závej1985 SGWaAP
0.489sneh316052 SGWaAP
0.495hrmavica862 SGWaAP
0.498husté_sneženie3989 SGWaAP
0.501sneženie23741 SGWaAP
0.506snežiť20466 SGWaAP
0.512hmla74436 SGWaAP
0.518závej8525 SGWaAP