Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ftizeológia935 SGWaAP
0.387klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.392klinická_imunológia996 SGWaAP
0.396hrudníková_chirurgia668 SGWaAP
0.400klinická_farmakológia669 SGWaAP
0.400radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.405vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.411dermatovenerológia951 SGWaAP
0.413hematológia4930 SGWaAP
0.418transfúziológia679 SGWaAP
0.427fyziatria1102 SGWaAP
0.430cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.430klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.431anestéziológia2085 SGWaAP
0.438kardiológia4412 SGWaAP
0.447klinika_FN422 SGWaAP
0.455interná_klinika2693 SGWaAP
0.456pediatria5378 SGWaAP