Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000frustrovať2653 SGWaAP
0.312deprimovať2417 SGWaAP
0.318znechucovať2758 SGWaAP
0.408deptať2010 SGWaAP
0.415znervózňovať7093 SGWaAP
0.432ubíjať6183 SGWaAP
0.441iritovať8660 SGWaAP
0.461demotivovať2954 SGWaAP
0.492unavovať9460 SGWaAP
0.517znechutiť11358 SGWaAP
0.540miasť6915 SGWaAP
0.552rozladiť4329 SGWaAP
0.564zdeptať1200 SGWaAP
0.570skľučovať972 SGWaAP
0.571frustrovaný12048 SGWaAP
0.575znepokojovať31545 SGWaAP
0.578zneistiť4319 SGWaAP
0.582vyčerpávať10529 SGWaAP
0.584poburovať4077 SGWaAP
0.584štvať18562 SGWaAP
0.586stresovať9774 SGWaAP
0.589škrieť4618 SGWaAP
0.589znervózniť2610 SGWaAP