Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000frontová_línia3018 SGWaAP
0.472východný_front5080 SGWaAP
0.480demarkačná_línia671 SGWaAP
0.497demarkačná_čiara738 SGWaAP
0.506povstalec36219 SGWaAP
0.508ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.509frontová1253 SGWaAP
0.518zákop10034 SGWaAP
0.529front71432 SGWaAP
0.535nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.538povstalecké3949 SGWaAP
0.539frontový2013 SGWaAP
0.568sýrska_armáda3308 SGWaAP
0.569povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.571dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.572delostrelecká_paľba1552 SGWaAP
0.574povstalecký5355 SGWaAP
0.576povstalecká8322 SGWaAP
0.577bojisko24584 SGWaAP
0.579obkľúčenie5960 SGWaAP
0.582nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.587fronta7551 SGWaAP