Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000frivolná599 SGWaAP
0.390rozmarná2304 SGWaAP
0.400koketná1034 SGWaAP
0.460roztopašná1211 SGWaAP
0.472frivolný528 SGWaAP
0.488nemravná1806 SGWaAP
0.494lascívna469 SGWaAP
0.501samopašná488 SGWaAP
0.503vyzývavá2783 SGWaAP
0.514ľahkovážna880 SGWaAP
0.519vyumelkovaná672 SGWaAP
0.524upätá785 SGWaAP
0.528dekadentná1686 SGWaAP
0.530výstredná2985 SGWaAP
0.532vulgárna5117 SGWaAP
0.532ľahkomyseľná888 SGWaAP
0.547zhýralá410 SGWaAP
0.549márnivá1316 SGWaAP
0.551necudná547 SGWaAP
0.552prudérna612 SGWaAP
0.554sentimentálna4026 SGWaAP
0.556škrobená433 SGWaAP
0.557obscénna888 SGWaAP
0.559afektovaná850 SGWaAP