Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000frekventovaná20434 SGWaAP
0.404frekventovaný8449 SGWaAP
0.445frekventované7701 SGWaAP
0.457rušná18412 SGWaAP
0.575výpadovka3724 SGWaAP
0.580cestný_ťah4145 SGWaAP
0.592križovatka133816 SGWaAP
0.601štvorprúdová2759 SGWaAP
0.601dopravne3540 SGWaAP
0.611ulica1209416 SGWaAP
0.631dvojprúdová1270 SGWaAP
0.637frekventovane1355 SGWaAP
0.652bočná_ulička3967 SGWaAP
0.653dvojprúdovka462 SGWaAP
0.669kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.674zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.681obytná_zóna9559 SGWaAP
0.688pešia_zóna36938 SGWaAP
0.688obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.688cesta3522125 SGWaAP