Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.222farský_kostol21935 SGWaAP
0.229jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.317františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.329dóm_sv4498 SGWaAP
0.333kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.333kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.342kostol513213 SGWaAP
0.346piaristický_kostol1183 SGWaAP
0.350farský_Kostol1119 SGWaAP
0.353rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.359kaplnka104479 SGWaAP
0.362Kaplnka3994 SGWaAP
0.367Katedrála3427 SGWaAP
0.369Františkánsky2414 SGWaAP
0.376bazilika41896 SGWaAP
0.378evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.379Kostol_sv10114 SGWaAP
0.385katedrálny_chrám4325 SGWaAP