Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.317františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.329kláštor131370 SGWaAP
0.364dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.372piaristický757 SGWaAP
0.405kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.419františkán13946 SGWaAP
0.420benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.425kláštorný5992 SGWaAP
0.444farský_kostol21935 SGWaAP
0.445klariska2923 SGWaAP
0.463františkánsky3705 SGWaAP
0.468kaplnka104479 SGWaAP
0.469kostol513213 SGWaAP
0.475jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.477kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.480kostolík33513 SGWaAP
0.484kapucínsky1808 SGWaAP
0.489Františkánsky2414 SGWaAP
0.491piarista3136 SGWaAP
0.491kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.496kláštorná7714 SGWaAP