Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.126Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.403Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.423primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.452Michalský5895 SGWaAP
0.464trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.465Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.466Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.467Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.469mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.471Uršulínsky562 SGWaAP
0.474Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.479Františkánsky2414 SGWaAP
0.487Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.490radničné_námestie2159 SGWaAP
0.492michalská3431 SGWaAP
0.518Sedlársky564 SGWaAP
0.527námestie301334 SGWaAP
0.528medická_záhrada1757 SGWaAP
0.530Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.531Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.535Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.537Staromestský3732 SGWaAP
0.546františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.547Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.549Klariský860 SGWaAP
0.556Kapitulský2609 SGWaAP
0.558kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.564rybné1266 SGWaAP
0.566Klobučnícky541 SGWaAP
0.567jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.567Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.569klariská655 SGWaAP
0.571Zámocký4845 SGWaAP
0.576mierové_námestie3653 SGWaAP
0.578Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.579michalská_brána1403 SGWaAP
0.579župné_námestie1291 SGWaAP
0.582primaciálny_palác5005 SGWaAP
0.583Námestie58800 SGWaAP