Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000františkánska3334 SGWaAP
0.454Františkánsky2414 SGWaAP
0.468jezuitská3274 SGWaAP
0.475františkánsky3705 SGWaAP
0.492saleziánska8135 SGWaAP
0.496dominikánska1898 SGWaAP
0.503karmelitánska666 SGWaAP
0.512františkán13946 SGWaAP
0.517benediktínska891 SGWaAP
0.521uršulínka1493 SGWaAP
0.521mariánska10663 SGWaAP
0.543klariska2923 SGWaAP
0.546kláštorná7714 SGWaAP
0.548Saleziánsky1180 SGWaAP
0.548rehoľná6826 SGWaAP
0.566dominikán6735 SGWaAP
0.568rehoľa31452 SGWaAP
0.572karmelitán1507 SGWaAP
0.576františkánske984 SGWaAP
0.579dominikánsky3053 SGWaAP
0.587kapucínsky1808 SGWaAP
0.589františkánsky_rád839 SGWaAP
0.590bosý_karmelitán676 SGWaAP