Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franský3625 SGWaAP
0.311franská_ríša1389 SGWaAP
0.326franská1070 SGWaAP
0.327Franský_ríša989 SGWaAP
0.367byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.368franské659 SGWaAP
0.404Byzancia5289 SGWaAP
0.431gótsky473 SGWaAP
0.445Viching960 SGWaAP
0.465pápežská_kúria744 SGWaAP
0.468Přemyslovci929 SGWaAP