Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franské659 SGWaAP
0.368franský3625 SGWaAP
0.377franská1070 SGWaAP
0.433franská_ríša1389 SGWaAP
0.433Franský_ríša989 SGWaAP
0.477husita4744 SGWaAP
0.478osmanské1116 SGWaAP
0.479Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.479gótsky473 SGWaAP
0.484byzantské2108 SGWaAP
0.484Byzancia5289 SGWaAP
0.492habsburské824 SGWaAP
0.503tatárske762 SGWaAP
0.507husitské1106 SGWaAP
0.508germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.513polabský512 SGWaAP
0.520Přemyslovci929 SGWaAP
0.522avarská912 SGWaAP
0.528bratrík1544 SGWaAP
0.531Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.534Chrabrý422 SGWaAP
0.537Germán7099 SGWaAP
0.538pápežská_kúria744 SGWaAP
0.539križiacke950 SGWaAP
0.541husitské_vojsko604 SGWaAP