Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franské659 SGWaAP
0.368franský3625 SGWaAP
0.377franská1070 SGWaAP
0.433franská_ríša1389 SGWaAP
0.433Franský_ríša989 SGWaAP
0.477husita4744 SGWaAP
0.478osmanské1116 SGWaAP
0.479Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.479gótsky473 SGWaAP
0.484byzantské2108 SGWaAP
0.484Byzancia5289 SGWaAP
0.492habsburské824 SGWaAP