Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franská_ríša1389 SGWaAP
0.146Franský_ríša989 SGWaAP
0.275Byzancia5289 SGWaAP
0.296byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.311franský3625 SGWaAP
0.335franská1070 SGWaAP
0.370veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.378Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.395kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.398Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.399Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.415rímska_ríša10411 SGWaAP
0.424avarská912 SGWaAP
0.425nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP