Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franská1070 SGWaAP
0.326franský3625 SGWaAP
0.335franská_ríša1389 SGWaAP
0.348Franský_ríša989 SGWaAP
0.351Byzancia5289 SGWaAP
0.366avarská912 SGWaAP
0.377franské659 SGWaAP
0.400byzantská8014 SGWaAP
0.423byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.468kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.470Přemyslovci929 SGWaAP
0.475Arpádovci1890 SGWaAP
0.479Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.480osmanská3041 SGWaAP
0.483habsburská2478 SGWaAP