Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000franc4442 SGWaAP
0.604angl7383 SGWaAP
0.617fr4069 SGWaAP
0.640de295722 SGWaAP
0.643Fr19621 SGWaAP
0.653špan2088 SGWaAP
0.653francúzka1066 SGWaAP
0.657francúzsky14710 SGWaAP
0.674des40605 SGWaAP
0.678du29059 SGWaAP
0.678francúzsky240138 SGWaAP
0.685Franc6603 SGWaAP