Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000francúzska159692 SGWaAP
0.284španielska78147 SGWaAP
0.362belgická20288 SGWaAP
0.384nemecká244363 SGWaAP
0.389talianska127222 SGWaAP
0.395holandská32786 SGWaAP
0.440portugalská12990 SGWaAP
0.447dánska18592 SGWaAP
0.454Francúzsky3752 SGWaAP
0.476francúzsky240138 SGWaAP
0.479britská140611 SGWaAP
0.492alžírska2293 SGWaAP
0.494švédska44658 SGWaAP
0.501rakúska84050 SGWaAP
0.507brazílska17571 SGWaAP
0.509rumunská20168 SGWaAP
0.511švajčiarska37141 SGWaAP
0.513mexická17865 SGWaAP
0.513argentínska9958 SGWaAP
0.518francúzka1066 SGWaAP
0.521írska23251 SGWaAP
0.528flámska1915 SGWaAP