Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000francúzka1066 SGWaAP
0.494francúzsky240138 SGWaAP
0.494francúzsky14710 SGWaAP
0.518francúzska159692 SGWaAP
0.567Francúzka20082 SGWaAP
0.589francúz1892 SGWaAP
0.621francúzske45962 SGWaAP
0.637Francúzsky3752 SGWaAP
0.653franc4442 SGWaAP
0.675taliansky7919 SGWaAP
0.704španielsky7182 SGWaAP
0.706nemecký395230 SGWaAP
0.708španielsky92070 SGWaAP
0.710Francois7183 SGWaAP
0.711po_francúzsky8965 SGWaAP
0.711španielsko790 SGWaAP
0.717taliansky159003 SGWaAP
0.721Jean50049 SGWaAP
0.727španielska78147 SGWaAP
0.728holandský50778 SGWaAP
0.729nemecká244363 SGWaAP
0.731bretónsky805 SGWaAP
0.731belgická20288 SGWaAP
0.732belgický29085 SGWaAP
0.733Henri11478 SGWaAP
0.736François4922 SGWaAP
0.737holandská32786 SGWaAP
0.737Le31959 SGWaAP
0.737Francúz104875 SGWaAP
0.737Holandský2747 SGWaAP
0.739Francoise1152 SGWaAP
0.740alsaský474 SGWaAP
0.742švajčiarska37141 SGWaAP
0.746Pierre25921 SGWaAP
0.748švajčiarsky45017 SGWaAP
0.748Francúzsko376707 SGWaAP
0.749flámsky2883 SGWaAP