Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000francúzka1066 SGWaAP
0.494francúzsky240138 SGWaAP
0.494francúzsky14710 SGWaAP
0.518francúzska159692 SGWaAP
0.567Francúzka20082 SGWaAP
0.589francúz1892 SGWaAP
0.621francúzske45962 SGWaAP
0.637Francúzsky3752 SGWaAP
0.653franc4442 SGWaAP
0.675taliansky7919 SGWaAP
0.704španielsky7182 SGWaAP
0.706nemecký395230 SGWaAP
0.708španielsky92070 SGWaAP
0.710Francois7183 SGWaAP
0.711po_francúzsky8965 SGWaAP
0.711španielsko790 SGWaAP
0.717taliansky159003 SGWaAP