Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fragmentácia3656 SGWaAP
0.513dezintegrácia2595 SGWaAP
0.533roztrieštenosť3072 SGWaAP
0.554degradácia14311 SGWaAP
0.567heterogénnosť731 SGWaAP
0.578deštrukcia24245 SGWaAP
0.605nestabilita20460 SGWaAP
0.613štrukturálna17287 SGWaAP
0.622atomizácia1165 SGWaAP
0.636diferenciácia17699 SGWaAP
0.652diverzita9194 SGWaAP
0.656erózia18307 SGWaAP
0.660narušenie52316 SGWaAP
0.661postupná29228 SGWaAP
0.662homogenita2414 SGWaAP
0.662unifikácia2942 SGWaAP
0.662duplikácia826 SGWaAP