Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000foto374908 SGWaAP
0.292Foto39359 SGWaAP
0.439ilustračné_foto9850 SGWaAP
0.540ilustračné2717 SGWaAP
0.546Ilustračný_foto1167 SGWaAP
0.560ilustračná_snímka3388 SGWaAP
0.572Ilustračný662 SGWaAP
0.607fotografia766789 SGWaAP
0.609Video9476 SGWaAP
0.623Fotografia4411 SGWaAP
0.629ilustračná6359 SGWaAP
0.629Fotka5731 SGWaAP
0.641fotka464261 SGWaAP
0.645Zdroj29307 SGWaAP
0.664video620414 SGWaAP
0.683Fotogaléria3033 SGWaAP