Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fosílna1726 SGWaAP
0.326fosílny3517 SGWaAP
0.575fosília6201 SGWaAP
0.581fosílne_palivo10694 SGWaAP
0.608lignit1165 SGWaAP
0.612hornina31904 SGWaAP
0.617nerastná_surovina7640 SGWaAP
0.623biomasa34379 SGWaAP
0.629drevná3344 SGWaAP
0.633magmatická916 SGWaAP
0.635uhoľná2632 SGWaAP
0.635surovinový2389 SGWaAP
0.637treťohorná762 SGWaAP
0.646hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.647obnoviteľná2199 SGWaAP
0.649antropogénna1399 SGWaAP
0.649nálezisko18453 SGWaAP
0.652geotermálna9147 SGWaAP
0.654metán8816 SGWaAP
0.656nerastný1083 SGWaAP
0.656antropogénny1698 SGWaAP