Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fosília6201 SGWaAP
0.187skamenelina5797 SGWaAP
0.471paleontologický_nález403 SGWaAP
0.482prehistorický2698 SGWaAP
0.516neandertálec5358 SGWaAP
0.516fosílny3517 SGWaAP
0.518paleontológ2765 SGWaAP
0.522jaskynný_medveď968 SGWaAP
0.531paleontologická910 SGWaAP
0.534neandertálsky1061 SGWaAP
0.535praveký7639 SGWaAP
0.549kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.549paleontologický674 SGWaAP
0.550dinosauria804 SGWaAP
0.561prehistorická2175 SGWaAP
0.564nálezisko18453 SGWaAP
0.565jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.570vykopávka11150 SGWaAP
0.574praveká4434 SGWaAP
0.575fosílna1726 SGWaAP
0.575praveké2775 SGWaAP