Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fortifikačná557 SGWaAP
0.406fortifikačný997 SGWaAP
0.459fortifikácia1402 SGWaAP
0.480opevnenie25889 SGWaAP
0.501ranogotická536 SGWaAP
0.520opevňovacia772 SGWaAP
0.523mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.531pevnôstka1079 SGWaAP
0.552románska5229 SGWaAP
0.565románsky_sloh874 SGWaAP
0.568renesančná12915 SGWaAP
0.574neskorogotická1344 SGWaAP
0.574románska_rotunda539 SGWaAP
0.574veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.579nárožná_veža665 SGWaAP
0.583gotický_sloh1212 SGWaAP
0.583tvrdza694 SGWaAP