Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000formalizmus3223 SGWaAP
0.437subjektivizmus1824 SGWaAP
0.453dogmatizmus2038 SGWaAP
0.486voluntarizmus681 SGWaAP
0.559formalistický679 SGWaAP
0.559nihilizmus3239 SGWaAP
0.563relativizmus5097 SGWaAP
0.571utilitarizmus1208 SGWaAP
0.572idealizmus5687 SGWaAP
0.577kriticizmus766 SGWaAP
0.577povrchnosť7196 SGWaAP
0.582pozitivizmus2987 SGWaAP
0.583racionalizmus3906 SGWaAP
0.593dogmatický2709 SGWaAP
0.604dogmatická2399 SGWaAP
0.607materializmus9225 SGWaAP
0.608etatizmus1393 SGWaAP
0.608sofizmus482 SGWaAP
0.608svojvoľnosť735 SGWaAP
0.610objektivizmus476 SGWaAP
0.611vedeckosť1538 SGWaAP
0.611pozitivistický563 SGWaAP
0.613jednostrannosť2883 SGWaAP