Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000formalistický679 SGWaAP
0.531ústavne_konformný826 SGWaAP
0.559formalizmus3223 SGWaAP
0.560nekonformný1261 SGWaAP
0.572arbitrárny1246 SGWaAP
0.582pozitivistický563 SGWaAP
0.584reštriktívny2277 SGWaAP
0.605svojvoľný2931 SGWaAP
0.608konformný1394 SGWaAP
0.616rigorózny753 SGWaAP
0.629arbitrárne1021 SGWaAP
0.631racionalistický771 SGWaAP
0.631arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.639reštriktívne981 SGWaAP
0.643rozporný1985 SGWaAP
0.647subjektivizmus1824 SGWaAP
0.649deduktívny508 SGWaAP
0.653ústavne5512 SGWaAP
0.653rigorózne517 SGWaAP
0.657výkladový2158 SGWaAP
0.660voluntarizmus681 SGWaAP