Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folkloristika2354 SGWaAP
0.270etnológia5052 SGWaAP
0.278etnografia3670 SGWaAP
0.329muzeológia1351 SGWaAP
0.357etnomuzikológia590 SGWaAP
0.385slavistika3157 SGWaAP
0.391jazykoveda8662 SGWaAP
0.401muzikológia938 SGWaAP
0.412národopis4509 SGWaAP
0.415kulturológia2741 SGWaAP
0.430umenoveda629 SGWaAP
0.432dialektológia1165 SGWaAP
0.434teatrológia410 SGWaAP
0.453lingvistika6100 SGWaAP
0.474folklorizmus1347 SGWaAP
0.475rusistika792 SGWaAP
0.476onomastika1002 SGWaAP
0.487archeológia17935 SGWaAP
0.488etnologický1279 SGWaAP
0.489slovakistika2677 SGWaAP
0.497slovesnosť1408 SGWaAP
0.497etnologická974 SGWaAP
0.501národopisný2491 SGWaAP
0.511literárnovedný1972 SGWaAP