Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folkloristický565 SGWaAP
0.403etnologický1279 SGWaAP
0.432etnografický3092 SGWaAP
0.433národopisný2491 SGWaAP
0.468zvykoslovný472 SGWaAP
0.527folkloristická543 SGWaAP
0.531folklórny24758 SGWaAP
0.554folklorizmus1347 SGWaAP
0.564folklór56181 SGWaAP
0.572zvykoslovie2140 SGWaAP
0.578literárnohistorický1307 SGWaAP
0.581folkloristika2354 SGWaAP
0.588piesňový3314 SGWaAP
0.590kultúrnohistorický676 SGWaAP
0.594nárečový3045 SGWaAP
0.598etnografické787 SGWaAP
0.600kulturologický538 SGWaAP
0.602historiografický593 SGWaAP
0.606choreografický651 SGWaAP
0.611umenovedný642 SGWaAP
0.620etnologická974 SGWaAP
0.630obradový977 SGWaAP
0.638národopisná4178 SGWaAP
0.638literárnovedný1972 SGWaAP
0.639krojový439 SGWaAP