Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folkloristická543 SGWaAP
0.527folkloristický565 SGWaAP
0.544ochotnícka2024 SGWaAP
0.544národopisná4178 SGWaAP
0.546folklórna29896 SGWaAP
0.558etnografická3175 SGWaAP
0.575etnologická974 SGWaAP
0.576folkloristika2354 SGWaAP
0.594folklór56181 SGWaAP
0.595ochotníctvo486 SGWaAP
0.602piesňová2384 SGWaAP
0.611dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.619zvykoslovie2140 SGWaAP
0.620folklorizmus1347 SGWaAP
0.626národopisný2491 SGWaAP
0.628krojová1104 SGWaAP
0.631folklórne8254 SGWaAP
0.634divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.635teatrologická401 SGWaAP
0.637gajdošská1112 SGWaAP
0.640choreografická1251 SGWaAP
0.646literárnohistorická1578 SGWaAP
0.651ochotnícke1719 SGWaAP
0.652ľudová_slovesnosť5057 SGWaAP
0.653nárečová2373 SGWaAP