Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.107Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.165detský_folklórny14411 SGWaAP
0.278folklórna29896 SGWaAP
0.293ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.305Folklórny2786 SGWaAP
0.316spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.324mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.331folklorista10710 SGWaAP
0.343dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.355FS27773 SGWaAP
0.377dychová_hudba16278 SGWaAP
0.379dychový_orchester2885 SGWaAP
0.386Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.391folklórne8254 SGWaAP