Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folklórny24758 SGWaAP
0.359Folklórny2786 SGWaAP
0.374folklór56181 SGWaAP
0.378folklórne8254 SGWaAP
0.391folklórna_slávnosť7017 SGWaAP
0.392folklórna29896 SGWaAP
0.432detský_folklórny14411 SGWaAP
0.442folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.483gajdošský557 SGWaAP
0.487folklorista10710 SGWaAP
0.487Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.490goralský2356 SGWaAP
0.490dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.492Folklórny_slávnosť943 SGWaAP
0.507divadelný73098 SGWaAP
0.509galaprogram6839 SGWaAP
0.523zvykoslovný472 SGWaAP
0.524ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.527tanečný67440 SGWaAP
0.531folkloristický565 SGWaAP
0.536fašiangový4430 SGWaAP
0.539festival585177 SGWaAP
0.541ľudovoumelecký1270 SGWaAP