Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folklórne8254 SGWaAP
0.351folklórna29896 SGWaAP
0.378folklórny24758 SGWaAP
0.391folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.392Folklórny2786 SGWaAP
0.426dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.427divadelné24060 SGWaAP
0.432Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.448folklór56181 SGWaAP
0.450tanečné21587 SGWaAP
0.452ochotnícke1719 SGWaAP
0.454hudobné67704 SGWaAP
0.456spevácke6486 SGWaAP
0.468folklorista10710 SGWaAP
0.473detský_folklórny14411 SGWaAP
0.477dychová_hudba16278 SGWaAP
0.479folklórna_slávnosť7017 SGWaAP
0.488zvykoslovie2140 SGWaAP
0.494ochotnícke_divadlo8189 SGWaAP
0.511ochotnícky_súbor2182 SGWaAP
0.519kultúrne184351 SGWaAP
0.520recitačné622 SGWaAP