Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folklórna29896 SGWaAP
0.205dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.272ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.277Folklórny2786 SGWaAP
0.278folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.294mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.322Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.329detský_folklórny14411 SGWaAP
0.351folklórne8254 SGWaAP
0.374spevácka39113 SGWaAP
0.375dychová_hudba16278 SGWaAP
0.392folklórny24758 SGWaAP
0.401cimbalová1681 SGWaAP
0.412Spevácky1251 SGWaAP
0.431folklorista10710 SGWaAP
0.439ľudový_rozprávač2108 SGWaAP
0.447Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.449cimbalová_muzika1243 SGWaAP