Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000folklór56181 SGWaAP
0.374folklórny24758 SGWaAP
0.448folklórne8254 SGWaAP
0.470folk14289 SGWaAP
0.476folklórna29896 SGWaAP
0.476tanec239165 SGWaAP
0.481džez14910 SGWaAP
0.486zvykoslovie2140 SGWaAP
0.508gajdošská1112 SGWaAP
0.508ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.509folklorizmus1347 SGWaAP
0.525zborový_spev4125 SGWaAP
0.530kroj41430 SGWaAP
0.533folklorista10710 SGWaAP
0.535tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.543ľudová_slovesnosť5057 SGWaAP
0.543goralský2356 SGWaAP
0.550šansón4903 SGWaAP
0.557goralská3726 SGWaAP
0.563ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.564folkloristický565 SGWaAP
0.569folklórny_súbor40379 SGWaAP