Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000flegmatický1459 SGWaAP
0.388žoviálny1711 SGWaAP
0.407cholerický686 SGWaAP
0.433povýšenecký2496 SGWaAP
0.440namosúrený1638 SGWaAP
0.451dobrácky3084 SGWaAP
0.458zádumčivý1121 SGWaAP
0.461introvertný2105 SGWaAP
0.465flegmatik2548 SGWaAP
0.469extrovertný1242 SGWaAP
0.481nevrlý2648 SGWaAP
0.483panovačný2302 SGWaAP
0.485flegmatická589 SGWaAP
0.487roztržitý3317 SGWaAP
0.487mrzutý4957 SGWaAP
0.491prchký2204 SGWaAP
0.494málovravný1068 SGWaAP
0.497unudený1979 SGWaAP
0.499mlčanlivý4673 SGWaAP
0.505rozvážny6839 SGWaAP
0.512popudlivý673 SGWaAP
0.512zakríknutý1770 SGWaAP