Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000flautistka902 SGWaAP
0.192klaviristka4215 SGWaAP
0.193huslistka3262 SGWaAP
0.250violončelistka693 SGWaAP
0.282gitaristka1569 SGWaAP
0.310harfistka551 SGWaAP
0.335skladateľka4649 SGWaAP
0.336sopranistka4971 SGWaAP
0.372hudobníčka5387 SGWaAP
0.388virtuózka626 SGWaAP
0.397mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.398organistka1297 SGWaAP
0.401akordeonista1878 SGWaAP
0.405pesničkárka2120 SGWaAP
0.418klavírny_sprievod1466 SGWaAP
0.419speváčka145347 SGWaAP
0.424sólistka6366 SGWaAP
0.425operná_speváčka3068 SGWaAP
0.426muzikantka643 SGWaAP
0.444violončelista2893 SGWaAP
0.453klavirista16624 SGWaAP
0.458Adriena_Bartošová819 SGWaAP
0.458violista672 SGWaAP