Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000flámsky2883 SGWaAP
0.437flámska1915 SGWaAP
0.470holandský50778 SGWaAP
0.510belgický29085 SGWaAP
0.514francúzsky240138 SGWaAP
0.545bretónsky805 SGWaAP
0.546taliansky159003 SGWaAP
0.548španielsky92070 SGWaAP
0.563katalánsky5439 SGWaAP
0.571alsaský474 SGWaAP
0.576portugalský21769 SGWaAP
0.577Flámsko3587 SGWaAP
0.582florentský1920 SGWaAP
0.595François4922 SGWaAP
0.599francúzsky14710 SGWaAP
0.603dánsky28235 SGWaAP
0.609katalánska6457 SGWaAP
0.612taliansky7919 SGWaAP
0.615baskický2197 SGWaAP