Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozoficko1959 SGWaAP
0.399nábožensko1157 SGWaAP
0.413filozofický23675 SGWaAP
0.431filozofické10273 SGWaAP
0.442filozofická29642 SGWaAP
0.502historicko4412 SGWaAP
0.512morálno1168 SGWaAP
0.527teologická15752 SGWaAP
0.532teologický11644 SGWaAP
0.551svetonázorový1242 SGWaAP
0.561politicko5398 SGWaAP
0.567metafyzika7150 SGWaAP
0.572teologické8505 SGWaAP
0.579metafyzický3257 SGWaAP
0.580filozoficky4719 SGWaAP
0.588marxisticko1612 SGWaAP
0.591antropologická2797 SGWaAP
0.591spoločensko9600 SGWaAP
0.592svetonázorová2059 SGWaAP
0.594metodologická3939 SGWaAP
0.597fenomenológia2209 SGWaAP