Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofický23675 SGWaAP
0.307teologický11644 SGWaAP
0.334metafyzický3257 SGWaAP
0.353svetonázorový1242 SGWaAP
0.406filozofické10273 SGWaAP
0.410myšlienkový17976 SGWaAP
0.413filozoficko1959 SGWaAP
0.436filozofická29642 SGWaAP
0.459humanistický4879 SGWaAP
0.460metafyzika7150 SGWaAP
0.462politologický1635 SGWaAP
0.469dogmatický2709 SGWaAP
0.477gnozeologický486 SGWaAP
0.479lingvistický2822 SGWaAP
0.482ontologický1966 SGWaAP
0.483racionalistický771 SGWaAP
0.485materialistický3326 SGWaAP
0.485postmodernizmus1877 SGWaAP
0.489dialektický1881 SGWaAP
0.491epistemologický525 SGWaAP
0.491metodologický5721 SGWaAP
0.498existencializmus2174 SGWaAP
0.500fenomenológia2209 SGWaAP
0.504ideologický19546 SGWaAP