Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.402osvietenstvo7952 SGWaAP
0.419dejepisectvo818 SGWaAP
0.435štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.478metafyzika7150 SGWaAP
0.481fenomenológia2209 SGWaAP
0.483osvietenské632 SGWaAP
0.483racionalizmus3906 SGWaAP
0.488existencializmus2174 SGWaAP
0.489scholastika1514 SGWaAP
0.494epistemológia1151 SGWaAP
0.500filozofické10273 SGWaAP
0.501osvietenská1933 SGWaAP
0.504filozofický23675 SGWaAP
0.505postmodernizmus1877 SGWaAP
0.506národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.525platonizmus451 SGWaAP
0.527literárnovedné743 SGWaAP
0.530umenoveda629 SGWaAP
0.530novoveké770 SGWaAP